Get the Flash Player to see this player.

CCL- Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

Ngày đăng: 2017-10-30 11:16:14

Ngày 28/10/2017, vào lúc 8 giờ sáng, tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (PVCL), địa chỉ: số 02, KTM06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017. Với sự có mặt của 89 cổ đông, sở hữu 20.226.833 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,98%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2017 có nội dung chính là thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để thu hút thêm vốn đầu tư, bao gồm việc tiếp tục đầu tư vào hạ tầng của Dự án Khu 5A, cơ cấu lại nợ vay, góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân và bổ sung vốn lưu động.

Các hình ảnh ghi lại trong kỳ Đại hội:


Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long


Ông Nguyễn Triệu Dõng – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội


Ông Đặng Văn Út Anh – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông

 Và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của PVCL

 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty PVCL kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.