Get the Flash Player to see this player.

Dự án

Dự án Phát triển Đô thị và Tái Định cư khu 5A - Sóc Trăng

TÓM TẮT NỘI DUNG

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHU 5A-

MẠC ĐỈNH CHI - PHƯỜNG 4 - TP.SÓC TRĂNG - SÓC TRĂNG

 

Trong Báo cáo đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại Công văn số 74/TTg-CN ngày 12/01/2006 và nội dung của quy hoạch chi tiết 1/2000 tại Quyết định số 922/QĐ.HC.03 ngày 17/07/2003 và Quyết định số 467/QĐHC-CTUBT ngày 31/03/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thì Dự án Phát triển đô thị và Tái định cư khu 5A-Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng có tổng diện tích là 112,875 ha và được chia thành 5 Tiểu dự án thành phần, mỗi Tiểu dự án thành phần đảm nhận các mục tiêu khác nhau. Cụ thể:

 - Tiểu dự án 1 - Tiểu dự án Tái định cư : Tiểu dự án này có diện tích là 17,334 ha và được bố trí ở phía Tây Nam của Dự án Phát triển đô thị và Tái định cư khu 5A, nhằm đầu tư xây dựng khu dân cư phục vụ tái định cư cho các hộ bị giải tỏa bởi các dự án chỉnh trang đô thị của Thành phố Sóc Trăng.
 
- Tiểu dự án 2 và 3 - Tiểu dự án thương mại, dịch vụ : Hai Tiểu dự án này có diện tích là 66,049 ha và đ ược bố trí ở tuyến trung tâm Bắc kênh Nhân Lực và tuyến trung tâm Nam kênh Nhân Lực, nhằm đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ cao cấp, tập trung các công trình công cộng, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ chủ yếu; tạo cảnh quản đô thị đảm bảo tính liên thông với các Tiểu dự án còn lại, là động lực phát triển thu hút cho toàn dự án.
 
- Tiểu dự án 4 - Tiểu dự án dân cư cao cấp: Tiểu dự án này có diện tích là 12,240 ha và được bố trí ở phía Tây Bắc của Dự án Phát triển đô thị và Tái định cư khu 5A, nhằm đầu tư xây dựng khu dân cư cao cấp phục vụ cho các hộ dân có thu nhập khá.
 
- Tiểu dự án 5 - Tiểu dự án dân cư có thu nhập thấp: Tiểu dự án này có diện tích là 17,252 ha và được bố trí ở phía Đông Nam của Dự án Phát triển đô thị và Tái định cư khu 5A, nhằm đầu tư xây dựng khu dân cư phục vụ cho các hộ có thu nhập trung bình, thấp.
 
 
 
CƠ SỠ PHÁP LÝ

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHU 5A-

MẠC ĐỈNH CHI - PHƯỜNG 4 - TP.SÓC TRĂNG - SÓC TRĂNG

 Ngày 20/07/2005, Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, khóa VII, kỳ họp thứ 4 thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Phát triển đô thị và Tái định cư Khu 5A-Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thị xã Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Ngày 12/01/2006, Công văn số 74/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép đầu tư dự án Phát triển đô thị và Tái định cư Khu 5A-Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thị xã Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày 17/07/2003, Quyết định số 922/QĐ.HC.03 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 5A, Phường 4, Thị xã Sóc Trăng.

Ngày 31/03/2006, Quyết định số 467/QĐHC-CTUBT của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000.

Ngày 31/12/2007, Quyết định số 2051/QĐHC-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu 5A.

Ngày 19/05/2009, Giấy chứng nhận số 86/TD-PCCC của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy dự án khu 5A.

Ngày 01/10/2008, Quyết định số 245/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500.

 
 

CƠ SỠ PHÁP LÝ GIAO CHỦ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHU 5A-

MẠC ĐỈNH CHI - PHƯỜNG 4 - TP.SÓC TRĂNG - SÓC TRĂNG

 

Ngày 30/05/2007, Quyết định số 794/QĐHC-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt phương án công bố kêu gọi đầu tư dự án Khu 5A..

Quyết định số 1288/QĐHC-CTUBND ngày 05/09/2007 và Quyết định số 297/QĐHC-CTUBND ngày 02/04/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc giao chủ đầu tư dự án Khu 5A.

Ngày 09/05/2008, Quyết định số 129/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thu hồi và tạm giao 43,24 ha đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu 5A cho Công ty PVCL.

Ngày 02/10/2008, Quyết định số 248/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc giao 283.755,2 m‑2 đất khai thác kinh doanh lần 1 cho Cty PVCL.

Ngày 15/04/2010, Quyết định số 67/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc giao 187.010 m‑2 đất khai thác kinh doanh lần 2 cho Cty PVCL.

Các dự án khác
Trang   1  2  3