Get the Flash Player to see this player.
Trang: 1  2   

Quan hệ cổ đông/ Tài liệu lưu trữ

CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

Tải file
CCL - CBTT Về việc miễn nhiệm chức vụ TVHĐQT của ông Trịnh Sướng

CCL - CBTT Về việc miễn nhiệm chức vụ TVHĐQT của ông Trịnh Sướng

Tải file
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 31/05/2019

CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 31/05/2019

Tải file