Get the Flash Player to see this player.

CCL - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 2018-05-02 15:14:49

CCL-Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

          Ngày 27/4/2018, vào lúc 8 giờ sáng, tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (PVCL), số 02, KTM06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018. Tham dự Đại hội với sự có mặt của 65 cổ đông, sở hữu 30.168.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,51%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong có các tổ chức trong nước là Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi và Công ty Nhân Lực, có 2 tổ chức nước ngoài ủy quyền cho đại diện ngân hàng HSBC tham dự, cùng các đại biểu khách mời là các tổ chức tín dụng trong Tỉnh như ngân hàng Agribank, ngân hàng BIDV, ngân hàng BDV và ngân hàng Vietcombank. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 lần lượt được thông qua các vấn đề cần biểu quyết thường niên và đặc biệt là việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban Kiểm soát theo đúng luật định của nhiệm kỳ III (2017-2021).

          Các hình ảnh ghi lại trong kỳ Đại hội:

Trụ sở Công ty PVCL

Nghi thức chào cờ

Ông Nguyễn Triệu Dõng – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc

Ông Đặng Văn Út Anh – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Trương Trúc Linh – Đoàn chủ tịch Thông qua Quy chế làm việc của đại hội

Bà Bùi Thị Kim Ngân - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy định về thể lệ biểu quyết

Ông Dương Thế Nghiêm – Đoàn chủ tịch Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ông Đặng Văn Út Anh – Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

Ông Trương Văn Phước – Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Ông Dương Ngọc Đức – TV Ban kiểm soát Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán năm 2018

          Trong kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2018 có bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban Kiểm soát theo đúng luật định của nhiệm kỳ III (2017-2021).

Ông Nguyễn Thái Nguyên – thành viên HĐQT mới.

Ban Kiểm soát mới được bầu lại trong Đại hội

          Sau khi ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu lại của nhiệm kỳ 2017-2021, chương trình Đại hội tiếp tục với các nội dung:

          - Ông Trịnh Sướng – Đoàn chủ tịch Thông qua tờ trình việc Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty.

          - Ông Dương Thế Nghiêm – Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

Bà Khưu Thị Minh Duyên – Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của PVCL

          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty kết thúc lúc 12h30 ngày 27/4/2018.

Tin liên quan