Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 27/02/2018
CCL - Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành 27/02/2018
CCL - Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua lộ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 23/02/2018
CCL - Quyết định phát hành cổ phiếu riêng lẽ 10/02/2018
CCL - Chào bán cổ phiếu riêng lẽ của CCL 08/02/2018
CCL - Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 26/01/2018
CCL - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2017 26/01/2018
CCL - Quyết định bổ nghiệm Người phụ trách quản trị công ty 02/01/2018
CCL - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 31/10/2017
CCL - Nghị quyết HĐQT năm 2017 30/10/2017
CCL - Nghị quyết Thông qua chủ trương góp vốn vào Cty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân 26/10/2017
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 19/09/2017
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 14/09/2017
CCL - Nghị quyết hội đồng quản trị công ty 14/09/2017
CCL - Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên 12/09/2017