VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Các vị trí tuyển dụng tại Công ty

STT Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Giới tính Số lượng Ngày hết hạn Tải thông báo
1 Kỹ sư Giám sát Công trình Nam 5 31/03/2020 Tải ngay
2 Kiến trúc sư Nam 3 31/03/2020 Tải ngay
3 Bảo vệ Nam 10 31/03/2020 Tải ngay
4 Thợ cơ khí Nam 4 31/03/2020 Tải ngay
5 Nhân viên cắt tỉa cây xanh Nam 10 31/03/2020 Tải ngay